Image
نمایندگان استان سمنان

نمایندگان استان سمنان

 

نمایندگان سمنان

سید حبیب الله احمد پناه

سید حبیب الله احمد پناه

نام مسئول: سید حبیب الله احمد پناه
آدرس: سمنان - خیابان میرزای شیرازی ( باغ فردوس ) -مجتمع مهدی - طبقه زیر زمین شمالی 
تلفن: 02333322438
کدپستی:
ساعات کاری: 8 -16
ایمیل: semnan-ahmadpanah@fanava.net

نمایندگان شاهرود

محمد رضا کسایی

محمد رضا کسایی

نام مسئول: محمد رضا کسایی
آدرس : شاهرود - خیابان 22بهمن - پاساژصفری - طبقه اول- واحد 72  
تلفن: 02732331145 -027332280769
کدپستی:
ساعات کاری: 8 -16
ایمیل: Shahrud-kasaei@fanava.net