فن آوا برترین سرویس دهنده اینترنت پرسرعت

winer smallبراساس ارزیابی مرکز مدیریت توسعه اینترنتمرکز مدیریت توسعه اینترنت برترین سرویس‌دهندگان اینترنت در پاییز امسال را معرفی کرد...

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد براساس این رتبه‌بندی در بخش سرویس‌دهندگان ADSL با سرعت یک مگابیت بر ثانیه، شرکت داده‌پردازی فن آوا در جایگاه نخست قرار گرفت.

در بخش سرویس‌دهندگان ADSL با سرعت 128 کیلوبیت برثانیه و 256 کیلوبیت بر ثانیه شرکت فناوری پدیدار و برای سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه و یک مگابیت بر ثانیه شرکت داده‌پردازی فن آوا و برای سرعت 2 مگابیت برثانیه شرکت توسعه ارتباطات هما در جایگاه نخست این رده‌بندی قرار دارند.

در بخش رویس‌دهندگان وایمکس، در سرعت‌های 256 کیلوبیت و 2 مگابیت بر ثانیه شرکت ایرانسل و در سرعت‌های 512 کیلوبیت و یک مگابیت بر ثانیه شرکت مبین نت برتر انتخاب شدند.

در حوزه اینترنت تجاری لیزلاین – leasedline – برای سرعت 5 مگابیت شرکت فناوری پدیدار و برای سرعت 10 مگابیت بر ثانیه شرکت سروش رسانه اول شد.