مناطق تحت پوشش

کاربر گرامی به منظور اطلاع از وضعیت ارائه سرویس ADSL در مرکز مخابراتی محل سکونت خود ، می توانید با وارد نمودن استان، شهر و شماره تلفن کامل (بدون کد)، از وضعیت ارائه سرویس مطلع گردید.


و همچنین می توانید جهت اطلاع از وجود مراکز مخابراتی تحت پوشش فن آوا، در منطقه خود، موس را روی نشانگر استان مورد نظر روی نقشه ببرید.

مناطق تحت پوشش

اخبار جدیدترین مراکز مخابراتی راه اندازی شده

راه اندازی مراکز قدس و شهید چمران ساوه

احتراماً به اطلاع می رساند راه اندازی مراکز قدس و شهید چمران شهرستان ساوه در استان مرکزی راه اندازی گردیده و در حال حاضر آماده ارائه خدمات و بهره برداری می باشد.

راه اندازی مرکز کوار فارس

احتراماً به اطلاع می رساند راه اندازی راه اندازی مرکز کوار در استان فارس راه اندازی گردیده و در حال حاضر آماده ارائه خدمات و بهره برداری می باشد.

راه اندازی مرکز قندی بوشهر

احتراماً به اطلاع می رساند راه اندازی مرکز قندی بوشهر در استان بوشهر راه اندازی گردیده و در حال حاضر آماده ارائه خدمات و بهره برداری می باشد.

راه اندازی مرکز خواجه ئیان بوشهر

احتراماً به اطلاع می رساند مرکز خواجه ئیان شهرستان بوشهر در استان بوشهر راه اندازی گردیده و در حال حاضر آماده ارائه خدمات و بهره برداری می باشد.