مناطق تحت پوشش

کاربر گرامی به منظور اطلاع از وضعیت ارائه سرویس ADSL در مرکز مخابراتی محل سکونت خود ، می توانید با وارد نمودن استان، شهر و شماره تلفن کامل (بدون کد)، از وضعیت ارائه سرویس مطلع گردید.


و همچنین می توانید جهت اطلاع از وجود مراکز مخابراتی تحت پوشش فن آوا، در منطقه خود، موس را روی نشانگر استان مورد نظر روی نقشه ببرید.

 

راه اندازی مراکز قدس و شهید چمران ساوه

احتراماً به اطلاع می رساند راه اندازی مراکز قدس و شهید چمران شهرستان ساوه در استان مرکزی راه اندازی گردیده و در حال حاضر آماده ارائه خدمات و بهره برداری می باشد.

اخبار جدیدترین مراکز مخابراتی راه اندازی شده

راه اندازی مراکز قدس و شهید چمران ساوه

احتراماً به اطلاع می رساند راه اندازی مراکز قدس و شهید چمران شهرستان ساوه در استان مرکزی راه اندازی گردیده و در حال حاضر آماده ارائه خدمات و بهره برداری می باشد.

راه اندازی مرکز کوار فارس

احتراماً به اطلاع می رساند راه اندازی راه اندازی مرکز کوار در استان فارس راه اندازی گردیده و در حال حاضر آماده ارائه خدمات و بهره برداری می باشد.

راه اندازی مرکز قندی بوشهر

احتراماً به اطلاع می رساند راه اندازی مرکز قندی بوشهر در استان بوشهر راه اندازی گردیده و در حال حاضر آماده ارائه خدمات و بهره برداری می باشد.

راه اندازی مرکز خواجه ئیان بوشهر

احتراماً به اطلاع می رساند مرکز خواجه ئیان شهرستان بوشهر در استان بوشهر راه اندازی گردیده و در حال حاضر آماده ارائه خدمات و بهره برداری می باشد.