مشخصات فنی مودم های فن آوا

مشخصات مودم تندا - مدل D151 : 

photo 2017 05 07 15 48 33

مشخصات مودم تندا - مدل D301 : 

photo 2017 05 07 15 48 40