برنامه های گروه فن آوا برای نمایشگاه الکامپ 22

شرکت گروه فن آوا با هدف معرفی محصولات جدید خود و همچنین توسعه بازارهای خود در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ شرکت خواهد کرد.

Logo elecompبه گزارش روابط عمومی فن آوا، مجموعه شرکت های گروه فن آوا با ارائه خدمات و محصولات خود در نمایشگاه الکامپ، قصد دارد تا بازارهای جدید را برای خود ایجاد کند و همچنین به معرفی محصولات جدید خود بپردازد.
گفتنی است که غرفه های گروه فن آوا در سالن های 6 و میلاد قرار دارد. همچنین غرفه ای در سالن 38B در کنار شرکت های دولتی و اپراتورهای بزرگ کشور نیز با محوریت خمات گروه فن آوا در حوزه دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات نیز در نظر گرفته شده است. علاوه بر غرفه های داخل سالن گروه فن آوا، شرکت داده پردازی فن آوا با هدف معرفی سرویس های جدید اینترنت پرسرعت ADSL 2+ نیز در فضای باز نمایشگاه (روبروی سالن 37 و روبروی سالن 43) نیز دو غرفه خواهد داشت.

  • رونمایی از 8 محصول جدید در نمایشگاه الکامپ

یکی از برنامه های ویژه گروه فن آوا در نمایشگاه الکامپ، رونمایی از محصولات جدید می باشد. در این راستا، فضای غرفه گروه فن آوا به گونه ای طراحی شده است تا برنامه های رونمایی و سمینارهای آموزشی مورد نظر در محل غرفه اجرا شود. براساس برنامه ریزی های صورت گرفته 8 محصول جدید در نمایشگاه امسال رونمایی خواهد شد:

scaj fanava groun elecomp