در راستای اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات، فهرست بیش از 300 سایت پر بازدید کشور مشمول ترافیک داخل می‌شوند.

برای دانلود فهرست بیش از 300  سایت پر بازدید کشوراینجا کلیک کنید.