احتراما به استحضار مشترکین محترم می رساند با توجه به تغییر سیاست های مجموعه سامانه پلان از سرویس های رایگان شرکت داده پردازی فن آوا حذف گردیده است.