شرکت داده پردازی فن آوا در راستای ارایه سرویس های متنوع و افزایش رضایت مشترکین خود، سرویس فیبوناچی را عرضه کرده است.

شرکت داده پردازی فن آوا، سرویس نیترو فن آوا را ویژه مشترکینی که مدت زمان سرویس آنها به پایان رسیده ولی هنوز ترافیک دارند طراحی و ارائه کرده است.

شرکت داده پردازی فن آوا در راستای افزایش رضایت مشتریان خود، اقدام به طراحی بسته ترافیک تعطیلات نموده است.