شرکت داده پردازی فن آوا، سرویس نیترو فن آوا را ویژه مشترکینی که مدت زمان سرویس آنها به پایان رسیده ولی هنوز ترافیک دارند طراحی و ارائه کرده است.

شرکت داده پردازی فن آوا در راستای افزایش رضایت مشتریان خود، اقدام به طراحی بسته ترافیک تعطیلات نموده است.

چهل و هفت سال پیش در چنین روزی، در ۲۹ اکتبر سال ۱۹۶۹ ، برای اولین بار مفهوم اینترنت (Arpanet) در ساده ترین شکل خود آفریده شد و این روز به "روز جهانی اینترنت نامگذاری شد.