به اطلاع مشترکین محترم می رساند شرکت داده پردازی فن آوا در راستای صیانت از حقوق مشترکین خود ، با توجه به وجود برخی اختلالات درشبکه و سرباره های ناشی از پروتکل های اینترنتی و همچنین به منظور پوشش سرباره های مذکور ، 10 % افزایش حجم اضافی را دربسته های طراحی شده قبلی منظور و دراختیار مشترکین عزیز قرارداده است .

احتراما به استحضار مشترکین محترم می رساند با توجه به تغییر سیاست های مجموعه سامانه پلان از سرویس های رایگان شرکت داده پردازی فن آوا حذف گردیده است.

احتراما به استحضار مشترکین محترم می رساند با توجه به تغییر سیاست های مجموعه باران تلکام سرویس کاربران تلویزیون اینترنتی آیو از این پس بصورت نیم بهای داخلی محاسبه خواهد شد و از سرویس های رایگان شرکت داده پردازی فناوا حذف گردیده است.