برنامه های گروه فن آوا برای نمایشگاه الکامپ 22

شرکت گروه فن آوا با هدف معرفی محصولات جدید خود و همچنین توسعه بازارهای خود در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ شرکت خواهد کرد.

شرکت داده پردازی فن آوا در راستای ارایه سرویس های متنوع و افزایش رضایت مشترکین خود، سرویس فیبوناچی را عرضه کرده است.

شرکت داده پردازی فن آوا، سرویس نیترو فن آوا را ویژه مشترکینی که مدت زمان سرویس آنها به پایان رسیده ولی هنوز ترافیک دارند طراحی و ارائه کرده است.