hddqpecggs0u8gkinl5jشرکت داده پردازی فن اوا برای کاربرانی که سرویس آنها منقضی شده و نیاز به تمدید دارند تسهیلات ویژه ای را در نظر گرفته است:

برای کاربرانی که در وضعیت های انقضای سرویس، منتظر تمدید و عدم تمدید هستند، در صورتی که اقدام به تمدید اینترنت خود کنند تسهیلاتی در نظر گرفته می شود:

تمدید 6 ماهه شامل 14 درصد تخفیف خواهد شد.
تمدید 12 ماهه شامل 20 درصد تخفیف خواهد شد.

این طرح فقط از روز 15 مرداد تا پایان تابستان (31 شهریور) برقرار می باشد.

متقاضیان برای استفاده از این طرح، به صفحه MY خود مراجعه کنند.