ارزش ها و ارکان جهت ساز

 • visionبا اتکال به خداوند متعال داده پردازی فن آوا در افق 1398؛

  انتخاب اول كاربران ايراني در ارائه خدمات ارتباط پرسرعت از طریق ارائه ارزش ویژه و کسب حداکثر سهم بازار سهامداران
   
 • داده پردازی فن آوا شرکتی است فعال در اپراتوری شبکه، خدمات ارتباطات ثابت، تامین و ارائه خدمات پشتیبانی فنی تجهیزات در حوزه ICT بمنظور تسهیل ارتباطات و ارتقاء كيفيت زندگي جامعهmission
   
 • شركت داده پردازي فن آوا با باور به ارزش‌هاي محوری ذيل، خود را متعهد به رعايت و لحاظ استثناناپذير اين ارزش‌ها در تدوين، اجرا و ارزيابي کليه اهداف و برنامه‌های خود مي‌داند:
  سودآوری
  خلاقيت و نوآوريvalueرضايت ذینفعان
  درستكاري و صداقت
  مسئوليت پذيري
  احترام به ارزش هاي فرهنگي و عدالت اجتماعي
  کار تیمی