Page 1 of 4

فرم درخواست نمایندگی

form-icon-adslنوع درخواست
نوع درخواست(*)
لطفا یک گزینه را انتخاب بفرمایید.

 
form-icon-adslاطلاعات اولیه
نام شرکت (*)
لطفا نام شرکت خود را وارد کنپد.

شناسه ملی شرکت (*)
لطفا شناسه ملی شرکت را وارد فرمایید.

شماره ثبت شرکت(*)
شماره شماره ثبت شرکت را وارد کنيد.

شماره شماره ثبت شرکت را وارد کنيد.

کد اقتصادی شرکت(*)
کد اقتصادی شرکت را وارد کنپد.

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنپد.

کد ملی(*)
لطفا کذ ملی خود را وارد فرمایید.

ایمیل شما(*)
لطفا ايميل خود را وارد کنپد.

شماره تماس مستقیم(*)
لطفا شماره تماس ثابت خود را وارد فرمایید.

شماره تماس همراه (*)
شماره تلفن همراه خود را وارد کنيد.

شماره تلفن همراه خود را وارد کنيد.

 
form-icon-adslفیلد های زیر را بر اساس اطلاعات دقیق وارد نمایید.
وضعیت رقبا در منطقه شما چگونه است؟(*)
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

سابقه فعالیت با شرکتهای همکار(*)

لطفا با جزئیات کامل، هرگونه سابقه فعالیت با شرکت های همکاری را عنوان بفرمایید...

پیش بینی فروش 6 ماهه (*)

 
form-icon-adslاطلاعات تکمیلی خود را وارد کنید.
استان مورد نیاز(*)
لطفا يک گزينه را انتخاب کنيد.

شهر مورد نظر(*)
لطفا يک گزينه را انتخاب کنيد.

امکان ارائه خدمات در شهرهایی که در لیست وجود ندارند، نیست.

آدرس(*)

آدرس دقیق محل مد نظر جهت فعالیت به عنوان نماینده را وارد کنید.

کد پستی(*)

عکس از نمای داخل و بیرون دفتر (*)
عکس از نمای داخل و بیرون دفتر را وارد کنید.

فایل ارسالی در قالب یک فایل زیپ و حداکثر با حجم 1 مگابایت آپلود گردد.