مزایده فروش شماره یک سال 97

کد کالا شرح کالا تعداد واحد
105096001 DSLAM SIEMENS H1000  31 دستگاه 
105096002 DSLAM SIEMENS M200 16 عدد 
108118008 SDH-METRO500(21150153)SS 11 دستگاه 
108118003 CHASSIS+FAN NE20-4(02111647)RT 151 دستگاه 
108118006 RSUA NE-05 46 عدد 
108118005 CHASSIS+FAN NE20-8(02111648)RT 23 دستگاه 
108118001 NE40-8 2 دستگاه 
108118002 EUDEMON200 QUIDWAY(02312612) CHASSISD C2 12 دستگاه 
105073001 DSLAM-8220 ZTE 4 دستگاه 
115118014 MA5300-ISUE2 کارت 158 عدد 
124096005 SHDSL مودم زيمنس 852 عدد 
124096006 SHDSL-NTمودم زيمنس 316 عدد 
213096007 2.5C2V کابل کواکسيال 0 متر
101265 کابلکواکسیال 2/5 c2v    
101103 رک 30 زیمنس    
101190 ترمینال 3M    
101195 ترمینال 100 زوجکروز    
101267 کابلکواکسیال 16 رشتهزیمنس    
101268 کابلکواکسیال 8رشتهزیمنس    
101478 رولبوت 13    
104146 cabinet smart ax b01 d500    
101205 مودمadslزیمنس (کمبو)    
112000 EASYST 3.5GHZ FDD CPE INDOOR-EST350-INT-4-UK    
112001 PROST 3.5GHZ FDD CPE OUTDOOR-PST350F-18V-1    
112002 ADAPTER CPE WIMAX    
112020 RED MAX-100UC00D-000-HAD    
112025 RED MAX-LP-KIT-ARRESTOR    
112026 RED MAX-PPT-EF-(POE)    
112029 RED MAX-SU-OIA-OOD-3436F7    
112032 SU-OIA-OOD-3638F7    
112033 ORF-OOD-3436F7    
112035 ANTENNA-10DEG-25dBi    
112036 PANEL ANTENNA 20dBi-3.3-3.8 (48-00054-00)    
112037 RED MAX-POWER CABLE-44-00432-00    
112038 RED MAX-CABLE ASSY-RG58AU-200H    
112039 RED MAX-CPE CABLE-44-00453-00    
112040 SU-O-HD MONTING  KIT13-00060-00    
112041 SU-IIR-OOD-3436F7    
112042 TB3638F7/13-00092-00-TRANSCEIVER    
112050 PANEL ANTENNA 14dBi -3.3-3.8 (48-00059-00)    
112051 RED LINE ANTENNA 16dBi (48-00057-00)    
112052 کابل CN-055084-25960-5AE-AQZA    
112053 PANEL ANTENA 3.3-3.8  0005100    
112054 EUROPEAN ANTEN AIRSPAN 3.3-3.7 GHZ   503-0000-100    
112055 ANTEN SERIAL TA-3404-8-90    
112056 TROPOS OUTDOR  20391    
112057 کابلفیدرآمپر 5-50-30 متری    
112058 TYPE SGL5-06B2 KIT TOHOL    
112059 TYPE 245171COLD SHIRINK KIT PART NO:245171    
112060 کابل 055HLX 0043349   1.25 متری    
112061 RF FIDER L5 PNM    
112062 REDMAX CPE CABLE 44-00453    
112064 PROST3/5  4FDD    
112065 REDMAX -SUOIA-00D3436F7    
112066 EASYST  3/5G-FDD  CPE  INDOO6    
112067 REDMAX -CABLE - CPE 440045300    
112069 PANEL ANTENA 3/3--3/8 0005100    
به منظور ارتباط مستقیم با واحد تامین معاونت بازرگانی با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید.
21-82195217 (98+)