مناقصه

تامین کننده محترم،

در راستای اجرای مصوبه شماره 163 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع "آئین نامه اجرای حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت های داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات " ، با عنایت به لزوم اجرای مصوبه و حمایت از تولید داخل در فرآیندهای خرید تجهیزات جهت توسعه شبکه ارتباطی، واحد تامین معاونت بازرگانی شرکت داده پردازی فن آوا از کلیه تامین کنندگان داخلی گروه های کالایی ذیل دعوت می نماید از تاریخ انتشار مناقصه بمدت 30 روز با مرجعه به سایت فن آوا منو خدمات و تعرفه ها بخش تامین کنندگان مراجعه نموده و اطلاعات خود را به این شرکت ارسال نمایند.

تجهیزات مورد نیاز:

واحد

مقدار

شرح تجهیزات

عدد

3

روتر میکروتیک1100 ah x4

عدد

20

رادیو میکروتیک base box912

عدد

20

رادیو میکروتیک netmetal5 921 

عدد

5

ws 2960G cisco 

عدد

5

روترCISCO 2821 

عدد

10

آنتن wilink 32 dbi 

عدد

10 آنتن wilink 29 dbi 

عدد

100

pigtail n-rpsma 

عدد

5

inverter 220-48 21a mw 

عدد

1500

کابل شبکه cat5 outdoor 

 

به منظور ارتباط مستقیم با واحد تامین معاونت بازرگانی با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید.
21-82195218 (98+)