بررسی پوشش خدمات

کاربر گرامی به منظور اطلاع از وضعیت ارائه سرویس ADSL در مرکز مخابراتی محل سکونت خود ، می توانید با وارد نمودن استان، شهر و شماره تلفن کامل (بدون کد)، از وضعیت ارائه سرویس مطلع گردید.