تعرفه خدمات اینترنت

services fanava

  • icon سرویس های غیر حجمی
  • icon ترافیک اضافه
  • icon تعرفه مودم ها

icon order new ser

3 mb dar2

speed bw end

sign-content فن آوا برای همه کاربران سقف مصرف منصفانه را در ساعات 2 الی 8 صبح بصورت ویژه درنظر گرفته است. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)

sign-contentبا توجه به الزام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصوبه 237 بند 14 که طی آن شرکتها ملزم به ارائه کلیه سطوح سرویسهای معرفی شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشند سرویس 3 مگابیت بر ثانیه در لیست خدمات شرکت قرار گرفته ولی به لحاظ تجاری توجیه ندارد.

sign-contentسرویس های اینترنت پرسرعت فن آوا (+ADSL2) از 12 آذر ماه، مطابق جدول فوق تغییر كرد.

sign-contentقیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، 9% مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد.

sign-contentحجم ترافيك مصرف منصفانه قيد شده در جدول فوق در كل مدت زمان تعريف شده، قابل استفاده است. به عنوان مثال در سرويس ٤مگابيت بر ثانيه و مدت ٣ ماه، شما در كل مدت ٣ ماه، امكان مصرف ٤٥٠گيگابايت را خواهيد داشت. پس از اتمام اين حجم، در هر زماني از دوره سرويس، سرويس به كف سرعت خواهد رسيد.

sign-contentحجم تبادل ترافیک منصفانه ماهیانه، مجموع ترافیک بین الملل و داخل است که به ترتیب به نسبت 1 به 2 تقسیم خواهد شد. بطور مثال برای سرویس 4 مگابیت، 150 گیگابایت ترافیک منظور شده است که مشترک می تواند، 75 گیگابایت اینترنت بین الملل مصرف، یا 150 گیگابایت ترافیک داخلی مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی، به نسبت 1 به 2 محاسبه مي شود.

sign-contentحجم تبادل ترافیک منصفانه ماهیانه ، مشمول شرایط مصرف منصفانه خواهد شد( بر اساس مصوبه شماره 266 کمیسیون تنظیم مقررات) و پس از اتمام این حجم اتصال کاربر به شبکه اینترنت به هيچ عنوان قطع نخواهد شد و فقط به سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه تا پایان دوره زمانی سرویس هدايت خواهد شد.

sign-contentدر صورت افت سرعت به 128 کیلو بیت بر ثانیه، شما می توانيد با خرید گیگ اضافه به سرعت عادی سرویس خود بازگردید و یا سرویس دوره بعدی خود را زودتر از موعد خریداری نمایید.

sign-contentفن آوا، میزان ترافیک ماهیانه را به گونه ایی در سرویس ها طراحی کرده است که مطابق با مصرف و نياز شما در ماه باشد.

sign-contentدر صورت تمایل به خرید ترافیک اضافه، قیمت هر گیگابایت ترافیک 2000 تومان خواهد بود که در صورت مصرف داخلی، حجم خریداری شده به میزان 2 برابر محاسبه خواهد شد.

sign-contentهزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)، ۱۲٫۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.

sign-contentهزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها، در صورت نیاز کاربر، مطابق مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ۱۵٬۰۰۰ تومان است.

تعرفه (تومان)
2.000
ترافیک
1 گیگابایت

مبلغ نهایی (تومان)
59.000
79.000
نوع مودم
Tenda - D151
Tenda - D301

star-iconهزینه مودم انتخابی به عهده مشتری میباشد.
star-iconقیمت ها با احتساب مالیات و ارزش افزوده می باشد.

modem edimax icon