پیشنهادی های ویژه فن آوایی


شرکت داده پردازی فن آوا منتخر است که در راستای مشتری مداری و تامین نیازهای مشترکین، اقدام به طراحی برخی محصولات و سرویس ها ویژه متناسب با نیازهای کاربران گردیده است .
سرویس های تابستونی مارکوپولو(ترافیک رایگان 2 تا 8 صبح)
سرویس مارکوپولو مدت ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
8 مگ مخصوص ثبت نام اولیه 12 ماهه 800 گیگابایت 400 گیگابایت 299.000
12 مگ 6 ماهه 2.000 گیگابایت 1.000 گیگابایت 318.000
12 مگ 3 ماهه 1.000 گیگابایت 500 گیگابایت 174.500
6 مگ 5 ماهه 700 گیگابایت 350 گیگابایت 225.000
6 مگ 3 ماهه 400 گیگابایت 200 گیگابایت 136.500
4 مگ 4 ماهه 350 گیگابایت 175 گیگابایت 148.000
4 مگ 3 ماهه 200 گیگابایت 100 گیگابایت 111.000
ویکند بسته مخصوص پنج شنبه ها و جمعه ها
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
یک روزه 120 گیگابایت 60 گیگابایت 23.900
یک روزه 50 گیگابایت 25 گیگابایت 12.100
یک روزه 30 گیگابایت 15 گیگابایت 8.100
یک روزه 10 گیگابایت 5 گیگابایت 2.900
بسته های شبانه (2 تا 7 صبح)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
سی روزه 200 گیگابایت 100 گیگابایت 14.900
هفت روزه 100 گیگابایت 50 گیگابایت 7.900
یک روزه 20 گیگابایت 10 گیگابایت 2.900
بسته های مهتاب (5 تا 9 شب)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
سی روزه 92 گیگابایت 46 گیگابایت 85.500
هفت روزه 46 گیگابایت 23 گیگابایت 19.550
یک روزه 6 گیگابایت 3 گیگابایت 2.400
in-box
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
هفت روزه 20 گیگابایت 10 گیگابایت 9.000
یک روزه 10 گیگابایت 5 گیگابایت 2.500
بسته های مخصوص اینستاگرام
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
هفت روزه 80 گیگابایت 40 گیگابایت 35.000
هفت روزه 20 گیگابایت 10 گیگابایت 12.000
جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعت بیشتر، می توانید با شماره 82185-021 داخلی 3 تماس بگیرید و یا جهت تماس کارشناس های ما با شما اطلاعات خود را وارد نمایید.