پیشنهادی های ویژه فن آوایی


شرکت داده پردازی فن آوا منتخر است که در راستای مشتری مداری و تامین نیازهای مشترکین، اقدام به طراحی برخی محصولات و سرویس ها ویژه متناسب با نیازهای کاربران گردیده است .

سرویس هندونِت

سرویس هندونِت (همراه با ترافیک شبانه رایگان - 2 تا 8 صبح) حجم داخلی قيمت (تومان) تمدید
سرویس هندونِت، 16 مگ 3 ماهه 750گیگ 750 گیگ 259.000 تمدید
سرویس هندونِت ، 16 مگ 6 ماهه 1500گیگ 1500 گیگ 499.000 تمدید
سرویس هندونِت ، 12 مگ 3 ماهه 600گیگ 600 گیگ 210.000 تمدید
سرویس هندونِت ، 12 مگ 6 ماهه 1000گیگ 1000 گیگ 399.000 تمدید
ویکند بسته مخصوص پنج شنبه ها و جمعه ها (کد تایید طرح: ۵۱۷۹۰۴)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
یک روزه 120 گیگابایت 60 گیگابایت 23.900
یک روزه 50 گیگابایت 25 گیگابایت 12.100
یک روزه 30 گیگابایت 15 گیگابایت 8.100
یک روزه 10 گیگابایت 5 گیگابایت 2.900
بسته های شبانه (2 تا 7 صبح) (کد تایید طرح: 517863)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
سی روزه 200 گیگابایت 100 گیگابایت 14.900
هفت روزه 100 گیگابایت 50 گیگابایت 7.900
یک روزه 20 گیگابایت 10 گیگابایت 2.900
بسته های مهتاب ( ساعات استفاده 17 تا 21 ) (کد تایید طرح: ۵۱۷۸۶۷)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
سی روزه 92 گیگابایت 46 گیگابایت 85.500
هفت روزه 46 گیگابایت 23 گیگابایت 19.550
یک روزه 6 گیگابایت 3 گیگابایت 2.400
بسته های آفتاب (6 تا 10 صبح) (کد تایید طرح: 517815)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
سی روزه 190 گیگابایت 95 گیگابایت 76.000
هفت روزه 46 گیگابایت 23 گیگابایت 17.250
یک روزه 6 گیگابایت 3 گیگابایت 1.800
بسته های مخصوص اینستاگرام (کد تایید طرح: ۵۱۷۸۷۲)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
هفت روزه 80 گیگابایت 40 گیگابایت 35.000
هفت روزه 20 گیگابایت 10 گیگابایت 12.000
in-box (کد تایید طرح: ۵۱۷۸۷۱)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
هفت روزه 20 گیگابایت 10 گیگابایت 9.000
یک روزه 10 گیگابایت 5 گیگابایت 2.500
جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعت بیشتر، می توانید با شماره 82185-021 داخلی 2 تماس بگیرید و یا جهت تماس کارشناس های ما با شما اطلاعات خود را وارد نمایید.