تنظیمات DNS بر روی گوشی و سیستم

Image
Image

روش تغییر تنظیمات DNS با استفاده از Control Panel

برای تغییر تنظیمات فعلی DNS ازطریق تنظیمات شبکه روی Control Panel مراحل ذیل را طی کنید:
۱. Control Panel را باز کنید.
۲. روی Network and Sharing Center کلیک کنید. (روی گزینه‌ی Change adapter settings در پنل سمت چپ کلیک کنید.)
۳. روی واسطه‌ی شبکه‌ی متصل به اینترنت کلیک کنید و سپس گزینه‌ی Properties را انتخاب کنید.
۴. گزینه‌ی (Internet Protocol Version 4 (TCP/Ipv4 را انتخاب کنید.
۵. روی دکمه‌ی Properties کلیک کنید.
۶. در تب Generalدر قسمت مشخص شده روی گزینه‌ی Use the following DNS server addresses کلیک کنید.
۷. روی گزینه‌ی Use the following DNS server addresses کلیک کنید.
۸. آدرس‌های preferred و alternate را برای DNS تایپ کنید.
preferred DNS Server : 8.8.8.8
Alternate DNS Server : 1.1.1.1
۹. روی دکمه‌ی OK کلیک کنید.
۱۰. روی دکمه‌ی Close کلیک کنید.
Image
Image
Image