ردیف شماره مصوبه موضوع دسته بندی تاریخ تصویب مصوبه
1 جلسه شماره 14 بررسی و تصویب مفررات تامین، توزیع و ارایه خدمات اینترنت  خدمات ثابت 1385/05/01
2 جلسه شماره 26 بررسی و تصویب تعرفه تامین ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی به شبکه های شهری بین شهری و بین الملل و شبکه ملی انتقال داده ها  خدمات ثابت 1386/04/17
3 جلسه شماره 87 تعرفه و شاخص های سطح کیفیت خدمات اینترنت بی سیم مبتنی بر فناوری وایمکس -اصلاح آیین نامه، شرایط و نحوه فراخوان اعطای مجوز موقت فعالیت به شرکت های فعال در حوزه ارایه خدمات پست بین الملل مقررات عمومی 131389/03/30
4 جلسه شماره 96 ضوابط ناظر بر میزبانی و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فنآوری اطلاعات خدمات ثابت 1389/07/18
5 جلسه شماره 112 تعرفه واگذاری خطوط E1 از سوی مخابرات  خدمات ثابت 1390/03/08
6 جلسه شماره 120  بخشنامه کليه ثبت کنندگان محلی(LIRs)، شرکت های PAP و ارايه دهنده خدمات ميزبانی داخلی مقررات عمومی 1391/07/30
7 جلسه شماره 130   اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری از شیکه انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با ستفاده از فیبر نوری خدمات ثابت 1390/10/18
8 مصوبه جلسه شماره 143 تمدید اعتبار دارندگان پروانه عرضه کنندگان و توزیع کنندگان خدمات اینترنت ISP/ISDP خدمات ثابت 1391/03/28
9 مصوبه شماره 146 تعرفه مكالمات بين الملل صادره از كشور و ترانزيت ترافيك بين الملل خدمات ثابت 1391/05/18
10 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 147 تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی  خدمات ثابت 1391/06/05
11 جلسه شماره 149 آيين نامه ساماندهي و توسعه سامانه هاي نام دامنه (Domain Name Systems) در شبكه ملي اطلاعات خدمات ثابت 1391/07/02
12 مصوبه 151 درخواست کاهش مبالغ تضامين بانکی حسن انجام تعهدات دارندگان پروانه عرضه خدمات اینترنت ( ISP) و توزیع خدمات اینترنت ( ISDP) خدمات ثابت 1391/07/30
13 شماره 1 جلسه شماره 153 سقف تعرفه فروش پهنای باند اینترنت  خدمات ثابت 1391/08/28
14 جلسه شماره 153 اصلاح تعرفه مكالمات صادره بين الملل مصوب جلسه شماره 146 كميسيون خدمات ثابت 1391/08/28
15 مصوبه جلسه شماره 154 تعرفه ارایه خدمات VPLS خدمات ثابت 1391/10/10
16 شماره 1جلسه شماره 163  آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت های داخل کشور در بخش اتباطات و فناوری اطلاعات مقررات عمومی 1392/02/29
17 شماره 3  جلسه شماره 165 پیوست مقررات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مقررات عمومی 1392/03/26
18 شماره 6 جلسه شماره 166 تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات  خدمات ثابت 1392/03/30
19 شماره 7 جلسه شماره 166 تعرفه واگذاری ماهانه برق در مراکز مخابراتی خدمات ثابت 1392/03/30
20 شماره 8 جلسه شماره 166 تعرفه حق استفاده از فضای شماره گذاری (تعرفه واگذاری هر شماره برای تلفن ثابت، تلفن همراه و هر شماره شبکه wimax ، جایگزین بند 2 مصوبه 41 و بند 1 مصوبه 64) مقررات عمومی 1392/03/30
21 شماره 1 جلسه شماره 167 تعرفه اجاره لينك هاي كم سرعت و پر سرعت شبكه سيگنالينگ سراسري شركت ارتباطات زيرساخت خدمات ثابت 1392/03/30
22 شماره 6 جلسه شماره 167 تعیین مبلغ ضمانتنامه صدور پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی ارتباطات رادیویی 1392/03/30
23 شماره 1 جلسه شماره 172 دريافت هزينه اتصال به شبكه زير ساخت بر حسب دقيقه خدمات ثابت 1392/06/03
24 شماره 2 جلسه شماره 172 لزوم ارايه خدمات مشمول موضوع پروانه و خدمات عمومي قابل ارايه توسط دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس تعرفه هاي مصوب كميسيون -2 ارزيابي مستمر عملكرد اپراتورها -3 تمديد اعتبار تعرفه هاي مصوب جلسه شماره 87 كميسيون براي ارايه خدمات دسترسي به اينترنت از طريق فناوري وايمكس مقررات عمومی 1392/06/03
25 شماره 1 جلسه شماره 175 اصلاح بند 2-2ماده 3 آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی مصوب جلسه شماره 113 مورخ 1390/03/22 خدمات ثابت 1392/07/14
26 شماره 1 جلسه شماره 176         نحوه تسهیم درآمد اپراتورهای تلفن ثابت و همراه از مکالمات بین الملل صادره از کشور مقررات عمومی 1392/07/28
27 شماره 2 جلسه شماره 176 تعرفه واگذاری سرشماری های 4 و 5 رقمی استانی و کشوری  خدمات ثابت 1392/07/28
28 شماره 3 جلسه شماره 176 اصلاح مصوبه شماره 2 جلسه شماره 153 در خصوص افزودن نرخ کدهای 87069، 87038 و 87060 ماهواره اینمارست خدمات ثابت 1392/07/28
29 شماره 4 جلسه شماره 176 استفاده از فناوري موسوم به WiFi ارتباطات رادیویی 1392/07/28
30 شماره 2جلسه شماره 177  اصلاحیه مصوبه شماره 90 کمیسیون ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدماتSLA خدمات ارتباطات داده ها خدمات ثابت  1392/08/12
31 شماره3  جلسه شماره 177 آیین نامه  جامع ساماندهی نشانه های عددی اینترنتی کشور مقررات عمومی 1392/08/12
32  جلسه شماره 179 اصلاح تاریخ اجرای مصوبه شماره 2 جلسه 166 کمیسیون خدمات ثابت 1392/10/08
33 شماره1 جلسه شماره 180 تاریخ اجرای مصوبه شماره 1-176 مقررات عمومی 1392/10/22
34 جلسه شماره 181  تعرفه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL-به منظور کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار با بررسی زنجیره هزینه های ارایه خدمات اینترنت بر مبنای قیمت عادله روز   خدمات ثابت 1392/11/13
35 شماره 1 جلسه شماره 184 مهلت تسويه حساب مالي بين دارندگان پروانه در اتصال متقابل خدمات همراه 1392/12/25
36 شماره 3 جلسه شماره 184 تعرفه مکالمه تلفن ثابت و همراه مقررات عمومی 1392/12/25
37 شماره 1 جلسه شماره 186 اصول حاکم بر نحوه اصلاح و ارتقاء پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه خدمات همراه 1393/02/07
38 شماره 5 جلسه شماره 187  تمدید مدت اعتبار پروانه های ارایه خدمات تلفن ثابت و خدمات انتقال داده از طریق خطوط کابلی تا پایان شهریور 93 خدمات ثابت 1393/02/21
39 شماره 3 جلسه 189 تعرفه اجاره استفاده از فضا به ميزان كسري از يك متر مربع در مراكز مخابراتي خدمات ثابت 1393/03/18
40 شماره 3 جلسه شماره 190 نحوه ارتقاء پروانه فعالیت اپراتور های وایمکس  خدمات ثابت 1393/03/29
41 شماره 4 جلسه شماره 190 اصول حاکم بر تعرفه ارایه خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی خدمات همراه 1393/03/29
42 شماره 3 جلسه شماره 191  تعرفه برقراری و نگهداری خطوط ADSL برای نرخ بیت های بالاتر از 2048 کیلوبیت بر ثانیه تعرفه سرویس 1393/03/29
43 شماره 1جلسه شماره 192  دستورالعمل نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مقررات عمومی 1393/03/30
44 شماره 1جلسه شماره 199  تمدید اعتبار پروانه شرکت های دارای پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت (PSTN) و انتقال داده ها از طریق خطوطد کابلی (PAP) خدمات ثابت 1393/07/06
45 شماره 3 جلسه شماره 199  تغییر تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه 2/193 موضوع مقررات تعیین سهم شرکت ارتباطات زیرساخت و دارندگان پروانه از درآمد مکالمات بین الملل صادره و وارده خدمات ثابت 1393/07/06
46 شماره 3جلسه شماره 200  اصلاح بعضی از مفاد مصوبه جلسه شماره 181 و زنجیره قیمت خدمات اینترنت خدمات همراه 1393/07/20
47 شماره1 جلسه شماره 206 تمدید مدت اعتبار پروانه های ارایه خدمات تلفن ثابت و خدمات انتقال داده از طریق خطوط کابلی خدمات ثابت 1393/10/21
48 شماره2 جلسه شماره 206 اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت FCP  خدمات ثابت 1393/10/21
49 شماره 3 جلسه شماره 207 اصلاحیه مصویه شماره 1 جلسه شماره 166 درخصوص دستورالعمل مبالغ تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) توسط مشترکین مقررات عمومی 1393/11/05
50 شماره 2 جلسه شماره 210 اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور های مجازی تلفن همراه  خدمات ثابت 1393/12/17
51 مصوبه شماره 211 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت خدمات ثابت 1393/12/24
52 شماره 1 جلسه شماره 212 مقررات ناظر بر وظایف و تعهدات اپراتورهای میزبان در قبال دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت و بلعکس خدمات ثابت 1394/01/23
53 شماره 2 جلسه شماره 212 شرایط و ضوابط مرتبط با نحوه ادامه فعالیت دارندگان عرضه خدمات اینترنت و توزیع اینترنت خدمات ثابت 1394/01/23
54 شماره 3 جلسه شماره 212 اصلاح و جایگزینی مصوبه شماره 113با عنوان آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی خدمات ثابت 1394/01/23
55 شماره 1 جلسه شماره 214 تعرفه اتصال به ابر زیرساخت  خدمات ثابت 1394/02/20
56 شماره 2 جلسه شماره 214 تعرفه ارایه خدمات peering در مراکز تبادل داده (IXP) شرکت ارتباطات زیرساخت خدمات ثابت 1394/02/20
57 شماره 2 جلسه شماره 215 تعرفه ارایه خدمات اینترنت از طریق فناوری WIFI خدمات ثابت 1394/03/03
58 شماره 1 جلسه شماره 218 اصلاحیه برخی مفاد مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 با عنوان اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور های مجازی تلفن همراه خدمات همراه 1394/05/11
59 شماره 2 جلسه شماره 218 سقف مبالغ قابل دریافت از سوی ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بابت استفاده از برق در مراکز مخابراتی خدمات ثابت 1394/05/11
60 شماره 1 جلسه شماره 221 اصلاح تبصره بند 1-3 ماده 3 مصوبه شماره 14 مورخ 131385/5/1کمیسیون موضوع آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی و اینترانت ملی خدمات ثابت 1394/06/29
61 شماره 1جلسه شماره 222  ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات (SLA) در داخل شبکه زیرساخت کشور برای ارایه خدمات مبتنی بر IP خدمات ثابت 1394/07/16
62 شماره 2جلسه شماره 222  اصول حاکم پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه ثابت بی سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی مقررات عمومی 1394/07/16
63 شماره 3جلسه شماره 222  اصلاح جدول شماره 1مصوبه شماره 2 جلسه شماره 176 موضوع تعرفه واگذاری سرشماری های 4و5رقمی استانی و کشوری خدمات ثابت 1394/07/16
64 شماره 2جلسه شماره 223  اصلاح بند 8 مصوبه شماره 1جلسه شماره 152 تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL در خصوص سقف تعرفه راه اندازه تجهیزات انتهایی (مودم)  خدمات ثابت 1394/07/16
65 شماره 3 جلسه شماره 224 تفسیر بند 2-8 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 مورخ 1393/10/21 موضوع اصول حاکم بر پروانه ایجاد وبهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت   خدمات ثابت 1394/08/10
66 شماره 1جلسه شماره 226  شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه ها به ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مقررات عمومی 1394/09/15
67 جلسه شماره 229  تعرفه مکالمات بین الملل صادره به مقصد شبکه اپراتورهای ثابت و همراه کشور saint-martin- اصلاح برخی موارد مصوبه 2-153 مقررات عمومی 1394/11/08
68 شماره 1جلسه شماره 230  ضابطه رعایت منع سهامداری مشترک برای صدور پروانه های ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) و اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) مقررات عمومی 1394/12/09
69 شماره 3 جلسه شماره 230  مقررات ارایه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران مقررات عمومی 1394/12/09
70 شماره 1 جلسه شماره 232  اصلاح تبصره 1 بند 6-1 مصوبه شماره 2-222 کمیسیون درخصوص سهم هر کدام از دارندگان پروانه FCP و FTTx شرکت کننده در کنسرسیوم خدمات ثابت 1395/01/29
71 شماره 2 جلسه شماره 232  دستورالعمل اجرایی ترابردپذیری شماره های تلفن همراه خدمات همراه 1395/01/29
72 شماره 1 جلسه شماره 234  مقررات حاکم براتصال متقابل مقررات عمومی 1395/02/19
73 شماره 2 جلسه شماره 234  اصلاح بند های 3-2، 8-1، 12-1 و تبصره 2 بند 12-1 مصوبه جلسه شماره 211 مورخ 24/12/93 موضوع ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.) خدمات ثابت 1395/02/19
74 شماره 4 جلسه شماره 237  خدمات انتقال ابر انتقال (لایه3) برای سرعت100MPBS وبالاتر مقررات عمومی 1395/04/23
75 شماره 6 جلسه شماره 237  اصلاح مصوبه شماره 3 جلسه 184 درخصوص تعرفه تلفن ثابت خدمات ثابت 1395/03/22
76 شماره 2 جلسه شماره 238  اصلاح برخی از عناوین مصوبه شماره 8 جلسه شماره 166 - (اصلاح عناوین خدمت ردیف سوم و چهارم جدول تعرفه سالانه حق استفاده از هر شماره تخصیص داده شده به تلفن ثابت، همراه و تلفن ثابت با قابلیت جابجایی با ورود اپراتورهای جدید) مقررات عمومی 1395/04/20
77 شماره 1 جلسه شماره 239  تعیین مهلت برای اپراتور های میزبان با دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه ( MVNO ) و همچنین اصلاح برخی از مفاد مصوبات شماره 2 و 3جلسه 210 مورخ 1393/12/17 خدمات همراه 1395/05/17
78 جلسه شماره 242  تعرفه برای تماس از/ به شماره های ثابت ترابردپذیر  مقررات عمومی 1395/06/14
79 شماره 2 جلسه 246 اصلاح مصوبه 6-237 درخصوص مبنای محاسبه تعرفه تلفن ثابت خدمات ثابت 1395/08/23
80 شماره 4 جلسه 246 اصلاح و افزودن موادی به مصوبه شماره 2-206 با موضوع اصول حاکم بر صدور پروانه FCP خدمات ثابت 1395/08/23
81 شماره6 جلسه شماره 246 اعطای مهلت به دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت FCP جهت انجام تعهدات دایری پورت و پرداخت مبلغ باقیمانده حق امتیاز خدمات ثابت 1395/08/23
82 شماره2 جلسه شماره 247 اصلاح و تکمیل مصوبه شماره 3 جلسه شماره 230 با موضوع" مقررات ارایه و استفاده از امکانات پایه­ای شرکت مخابرات ایران" مقررات عمومی 1395/09/07
83 شماره3 جلسه شماره 247 اصول حاکم بر رتبه بندی مراکز داده مقررات عمومی 1395/09/07
84 شماره1جلسه شماره 248 تسری تفکیک ترافیک داخل و بین الملل به کلیه اپراتورها مقررات عمومی 1395/09/21
85 شماره 2 جلسه شماره 248 اصلاح مدل محاسبه مبالغ تسهیم درآمد دولت از درآمد های حاصل از ارائه خدمات ارزش افزوده دارندگان پروانه های ارتباطی و فناوری اطلاعات مقررات عمومی 1395/09/21
86  جلسه شماره 249 مقررات طرح های تعرفه ای تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مقررات عمومی 1395/10/05
87 شماره 1 جلسه شماره 251 تعرفه ترجیحی برای برای ترافیک داده داخلی مقررات عمومی 1395/11/03
88 شماره 2 جلسه شماره 251 ضوابط و مقررات حاکم بر ارائه خدمت شبکه توزیع محتوا (CDN ) مقررات عمومی 1395/11/03
89 شماره 3 جلسه شماره 252 مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار( Significant Market Power ) در کشور مقررات عمومی 1395/11/10
90 شماره 1 جلسه شماره 253 اصلاح مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 با عنوان تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت متنی بر فناوری WiFi به صورت برون ساختمانی مقررات عمومی 1395/11/24
91 شماره 1 جلسه شماره 254 استفساریه درخصوص روند اجرای مصوبه 2-22 اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه ثابت بی سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی   1395/12/17
92 شماره 2 جلسه شماره 254 تصوير مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۵۴ با موضوع تمديد مهلت تادیه پروانه isp isdp , ... برای fcp ها جهت تخفیف اقساط حق امتیاز و تعیین میزان تخفیف تا پایان اردیبهشت و تمدید تعهدات توسعه سال اول پروانه تا پایان خرداد 96 خدمات ثابت 1395/12/17
93 شماره 4 جلسه شماره 254  تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت Mbps 100و بالاتر  مقررات عمومی 1395/12/17
94 شماره 5 جلسه شماره 254 تعرفه خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (Dedicated) برای سرعت 100Mbps و بالاتر جهت دارندگان پروانه مجاز  مقررات عمومی 1395/12/17
95 شماره 6 جلسه شماره 254  تعرفه خدمات ابر انتقال برای سرعت 100Mbps و بالاتر جهت دارندگان پروانه مجاز  مقررات عمومی 1395/12/17
96 شماره 1 جلسه شماره 255 تجمیع پروانه های انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت fwaدر کنار پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت fcp و ورود به بورس مقررات عمومی 1396/01/27
97  جلسه شماره 258 اصلاح برخی از مفاد مصوبه جلسه شماره 130 موضوع اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری از شیکه انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با ستفاده از فیبر نوری خدمات ثابت 1396/04/11
98  جلسه شماره 260 مقررات حاکم بر ارائه خدمت عمده فروشی بیت استریم خدمات ثابت 1396/05/01
99 جلسه شماره 265 تعرفه کاربران نهایی پیام رسان های داخلی   1396/08/14
100 جلسه شماره 266 مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT خدمات ثابت 1396/08/21
101 جلسه شماره 268 اصلاح و شفاف سازی برخی مفاد مصوبه جلسه شماره 266 مورخ 131396/8/21  خدمات ثابت 1396/10/03
102 شماره 3 جلسه شماره 270 مقررات حاکم بر ارایه خدمات محتوایی پیامکی  خدمات ثابت 1396/11/05
103 شماره 4 جلسه شماره 271 متمم مصوبه شماره 1 جلسه 226 کمیسیون باعنوان"شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه­ها به ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات"  خدمات ثابت 1396/11/05
104 جلسه شماره 273 تمدید مهلت پرداخت بدهی‌های معوقه شرکت‌های دارنده پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ثابت (FCP) و پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco)  خدمات ثابت 1396/12/27
105 جلسه شماره 277 بازنگری بند 1-4 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 247 کمیسیون، موضوع مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران مقررات عمومی 1397/04/31 
106  جلسه شماره 278  به‏روز رسانی مصوبه شماره 254 کمیسیون با عنوان تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت Mbps 100 و بالاتر خدمات ثابت 1397/05/14
107 جلسه شماره 279 اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی ارتباطات رادیویی 1397/06/11
108 شماره 283 شاخص‏ها و روش‏های اندازه‏گیری عملکرد شبکه‏ های ثابت و سیار مقررات رادیویی 1397/10/30
109 جلسه 3 شماره 286 تعرفه اجاره فیبر تاریک شرکت ارتباطات زیرساخت  ارتباطات عمومی 1397/10/30
110 شماره 2 جلسه شماره 287 به روزرسانی تعرفه مکالمات صادره بین الملل موضوع مصوبه شماره 2 جلسه شماره 153 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خدمات ثابت 1397/11/07
111 شماره 4 جلسه شماره 287 به‏روز رسانی مصوبه شماره 26 کمیسیون برای واگذاری خدمات به مشتریان فاقد پروانه خدمات ثابت 1397/11/07
112 شماره 2 جلسه شماره 289 مقررات حاکم بر آزادسازی ترافیک صوتی بین الملل صادره و  وارده خدمات ثابت 1397/12/19
113 شماره 3 جلسه 290 تعیین مهلت صدور پروانه برای دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) خدمات همراه 1398/03/26
114 شماره ۳ جلسه ۲۹۲

تعرفه عمده فروشی خدمات پایه

خدمات ثابت 1398/05/10
115 شماره 1 جلسه 294

الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیئت مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر

مقررات عمومی 1398/06/24
116 شماره 2 جلسه 296 اصلاح مبنای محاسبه تعرفه از/به شماره های ثابت ترابردپذیر موضوع مصوبه شماره 7 جلسه 254 مورخ 95/12/17 خدمات ثابت 1398/08/12
117 شماره 4 جلسه 296 اصلاح بند 16-2 اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه موضوع مصوبه شماره 2 جلسه 210 خدمات همراه 1398/08/12
118 شماره 1 جلسه 300 الحاقیه مصوبه شماره 2 جلسه 248 کمیسیون درخصوص ارایه و استفاده از خدمات ارزش افزوده مقررات عمومی 1398/12/11
119 شماره 2 جلسه 304 جریمه تخطی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعت از مقررات تعرفه‌ای مقررات عمومی 1399/05/05
120 شماره 1 جلسه 306 مصوبه جلسه شماره 306 با موضوع تعرفه خدمات مدارس به شبکه ملی اطلاعات مقررات عمومی 1399/06/30
121 شماره 5 جلسه 310 تعرفه اتصال متقابل دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت تلفن ثابت 1399/09/16
122 شماره 6 جلسه 310 تعرفه اتصال متقابل پیامک در شبکه های دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت/همراه تلفن ثابت 1399/09/16
123 شماره 4 جلسه 310 ضوابط و تعرفه ایجاد و اتصال به مراکز تبادل داده (IXP)  مقررات اختصاصی 1399/09/16
124 شماره 4 جلسه 313 اصلاح بند (ت) مصوبه شماره 266 مورخ 1396/08/21 و بند 7 مصوبه شماره 4 جلسه شماره 254 مورخ 1395/12/17(IXP)  خدمات ثابت 1399/11/12
125 شماره 5 و 6 جلسه 310 ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻭ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ   خدمات ثابت/همراه 1400/02/12
126 شماره 1 جلسه 318 الحاق تبصره ذیل بند 4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 215 مورخ 03/03/1394 کمیسیون با موضوع تعرفه ارایه خدمات هم مکانی در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت   خدمات ثابت 1400/02/19
127 شماره 2 جلسه 318 ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﯾﻪﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﻃﻼﻋﺎت   خدمات ثابت 1400/02/19
128 شماره 3 جلسه 318 اصلاح مفاد ماره 4 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 286 مورخ 30/10/1397 و تبصره های ذیل آن با موضوع تعرفه اجاره فیبر تاریک شرکت ارتباطات زیرساخت   ارتباطات رادیویی 1400/02/19