Image

مناطق تحت پوشش

شرکت داده پردازی فن آوا با حضور فعالانه و گسترده در استان های کشور و با به کارگیری نیروهای متخصص درشعب نمایندگی خود، توانسته است که بالاترین درجه رضایت مشترکین در ارائه وپشتیبانی سرویس را کسب نماید.

کاربر گرامی به منظور اطلاع از وضعیت ارائه سرویس ADSL در مرکز مخابراتی محل سکونت خود ، می توانید با وارد نمودن  شماره تلفن کامل (با کد)، از وضعیت ارائه سرویس مطلع گردید.
بررسی پوشش خدمات ADSL
می توانید جهت اطلاع از مراکز مخابراتی تحت پوشش فن آوا، در استان خود، نشانگر را روی استان مورد نظر قرار دهید..
می توانید جهت اطلاع از مراکز مخابراتی تحت پوشش فن آوا، در استان خود، نشانگر را روی استان مورد نظر قرار دهید..