Image

ارکان جهت ساز

شرکت داده‌ پردازی فن‌آوا یکی از شرکت های تحت پوشش گروه فن آوا (هلدینگ تخصص در حوزه IT, ICT) است که از سال 1382 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انتقال دیتا و ارائه خدمات جانبی آن آغاز کرده است و در حال حاضر دارنده پروانه ارائه‌ ارتباطات ثابت (FCP) در سطح کشور می‌باشد.

چشم انداز

  • تا انتهای سال 1408 (افق چشم انداز) سازمانی خواهیم بود که از طریق توسعه فناوری های نوین ارتباطی و کسب و سوداوری پایداری یکی از سه اپراتور مطلوب ارتباطی در کشور خواهیم بود

ماموریت

  • ارتقا سطح زندگی از طریق نوآوری و تسهیل در ارتباطات و توسعه پایدار ،با ارائه خدمات نوآورانه و ارزنده با اتکا بر توانمندی ،دانش و پشتکار کارکنان شایسته خود

ارزش های محوری

  • احترام به ارزش های انسانی
  • مشتری مداری
  • کارگروهی
  • صداقت ،شفافیت
  • خلاقیت و نواوری
  • مسئولیت پذیری
  • سودآوری
  • یادگیری و یاددهی