Image

اینترنت پرسرعت +ADSL2

ADSL يا همان (Asymmetric Digital Subscriber Line) فناوری است كه برای برقراری ارتباط پرسرعت و بدون قطعی با اینترنت، طراحی و در اختيار كاربران اداری و خانگی شركت فن آوا قرار گرفته است.
با بهره گيری از اين فناوری كاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از يك خط تلفن، به صورت دائم و با سرعتی بالا به اينترنت متصل شوند.
در توضيح اين فناوری و استفاده ۲ منظوره از يك خط تلفن بايد گفت، اساس اين فناوری استفاده از فضای خالی سيم های مسی تلفن است.

بدين ترتيب كه سيم مسی تلفن همانند لوله است كه هنگام استفاده از تلفن برای مكالمه های صوتی، تنها قسمت اندكی از فضای آن به كارگرفته و مشغول می شود بدين صورت به سادگی می توان از فضای خالی آن برای انتقال داده ها بهره گرفت.
جهت تفكيك صوت و ديتا درسمت مشترک ، از Splitter استفاده می گردد. 

سرویس دورهمی (کد تایید طرح: ۵۱۷۱۴۷)

سرویس دورهمی حجم داخلی قیمت (تومان) خرید - تمدید
2 مگ 1 ماه 10 گیگ سرویس پایه + (20 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دورهمی) 30 گیگ 25.000 خرید - تمدید
2 مگ 3 ماه 30 گیگ سرویس پایه + (70 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دورهمی) 100 گیگ 75.000 خرید - تمدید
4 مگ 1 ماه 15 گیگ سرویس پایه + (75 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دورهمی) 90 گیگ 40.000 خرید - تمدید
4 مگ 3 ماه 45 گیگ سرویس پایه + (225 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دورهمی) 270 گیگ 120.000 خرید - تمدید
4 مگ 6 ماه 90 گیگ سرویس پایه + (450 گیگ بسته ترافیکی 6 ماهه دورهمی) + 50 گیگ هدیه 540 گیگ 240.000 خرید - تمدید
8 مگ 1 ماه 25 گیگ سرویس پایه + (95 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دورهمی) 120 گیگ 50.000 خرید - تمدید
8 مگ 3 ماه 75 گیگ سرویس پایه + (285 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دورهمی) 360 گیگ 150.000 خرید - تمدید
8 مگ 6 ماه 150 گیگ سرویس پایه + (570 گیگ بسته ترافیکی 6 ماهه دورهمی) + 50 گیگ هدیه 720 گیگ 300.000 خرید - تمدید
0.5 مگ 1 ماهه 2 گيگ 2گیگ 12.500 خرید - تمدید
1مگ 1 ماهه 2 گيگ 2 گیگ 20.000 خرید - تمدید
3مگ 1 ماهه 2 گيگ 2 گیگ 35.000 خرید - تمدید

سرويس XON (کد تایید طرح: ۵۱۷۶۴۸)

سرويس XON حجم داخلی قيمت (تومان) خرید - تمدید
2 مگ 3 ماه 30 گیگ سرویس پایه + پکیج XON

(پینگ تضمین شده، Nat type 2 برای کنسول، حداقل jitter، پهنای باند شناور با burst فوق العاده، رنج آی پی اختصاصی، لاین پروفایل سفارشی + 90 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه)

120 گیگ 150.000 خرید - تمدید
4 مگ 3 ماه 45 گیگ سرویس پایه + پکیج XON

(پینگ تضمین شده، Nat type 2 برای کنسول، حداقل jitter، پهنای باند شناور با burst فوق العاده، رنج آی پی اختصاصی، لاین پروفایل سفارشی+ 155 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه)

200 گیگ 240.000 خرید - تمدید

سرويس دانلودر (کد تایید طرح: ۵۱۷۸۱۴)

سرویس دانلودر حجم داخلی قيمت (تومان) خرید - تمدید
8 مگ 1 ماه 25 گیگ سرویس پایه + (615 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دانلودر) 640 گیگ 89.000 خرید - تمدید
8 مگ 3 ماه 75 گیگ سرویس پایه + (1845 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دانلودر) 1920 گیگ 267.000 خرید - تمدید
16 مگ 1 ماه 35 گیگ سرویس پایه + (1245 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دانلودر) 1280 گیگ 161.000 خرید - تمدید
16 مگ 3 ماه 105 گیگ سرویس پایه + (3735 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دانلودر) 3840 گیگ 483.000 خرید - تمدید

سرویس StartUp (کد تایید طرح: 517838)

سرویس StartUp حجم داخلی قیمت (تومان) خرید - تمدید
8 مگ 6 ماه 150 گیگ سرویس پایه + پکیج StartUp

(تک ip، انتقال حجم به یک دوره بعد + نصب و راه اندازی رایگان + 450 گیگ بسته ترافیکی 6 ماهه)

600 گیگ 424.000 خرید - تمدید
8 مگ 12 ماه 300 گیگ سرویس پایه + پکیج StartUp

(تک ip، انتقال حجم به یک دوره بعد + نصب و راه اندازی رایگان + 900گیگ بسته ترافیکی 12 ماهه) + 1 ماه زمان اضافه

1200 گیگ 846.000 خرید - تمدید
16 مگ 6 ماه 210 گیگ سرویس پایه + پکیج StartUp

(تک ip، انتقال حجم به یک دوره بعد + نصب و راه اندازی رایگان + 750 گیگ بسته ترافیکی 6 ماهه)

960 گیگ 676.000 خرید - تمدید
16 مگ 12 ماه 420 گیگ سرویس پایه + پکیج StartUp

(تک ip، انتقال حجم به یک دوره بعد + نصب و راه اندازی رایگان + 1500گیگ بسته ترافیکی 12 ماهه) + 1 ماه زمان اضافه

1920 گیگ 1.352.000 خرید - تمدید

سرویس پایه (کد تایید طرح: ۵۱۷۶۴۶)

سرویس پایه مدت (ماه) حجم داخلی قیمت (تومان) خرید - تمدید
2 مگ 1 ماه 10 گیگ سرویس پایه 1 ماهه 10 گیگ 22.500 خرید - تمدید
2 مگ 3 ماه 30 گیگ سرویس پایه 3 ماهه 30 گیگ 67.500 خرید - تمدید
4 مگ 1 ماه 15 گیگ سرویس پایه 1 ماهه 15 گیگ 36.000 خرید - تمدید
4 مگ 3 ماه 45 گیگ سرویس پایه 3 ماهه 45 گیگ 108.000 خرید - تمدید
4 مگ 6 ماه 90 گیگ سرویس پایه 6 ماهه 90 گیگ 216.000 خرید - تمدید
8 مگ 1 ماه 25 گیگ سرویس پایه 1 ماهه 25 گیگ 45.000 خرید - تمدید
8 مگ 3 ماه 75 گیگ سرویس پایه 3 ماهه 75 گیگ 135.000 خرید - تمدید
8 مگ 6 ماه 150 گیگ سرویس پایه 6 ماهه 150 گیگ 270.000 خرید - تمدید
8 مگ 12 ماه 300 گیگ سرویس پایه 12 ماهه 300 گیگ 540.000 خرید - تمدید
16 مگ 1 ماه 35 گیگ سرویس پایه 1 ماهه 35 گیگ 72.000 خرید - تمدید
16 مگ 3 ماه 105 گیگ سرویس پایه 3 ماهه 105 گیگ 216.000 خرید - تمدید
16 مگ 6 ماه 210 گیگ سرویس پایه 6 ماهه 210 گیگ 432.000 خرید - تمدید
16 مگ 12 ماه 420 گیگ سرویس پایه 12 ماهه 420 گیگ 864.000 خرید - تمدید
  • سرویس ها به دو صورت پایه و باارزش افزوده به مشترکین ارائه می شود
  • به آستانه مصرف ترافیکی هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
  • آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.و پس از عبور از آستانه منصفانه ماهیانه، سرعت سرویس حداقل تا 128 Kbps کاهش می یابد
  • سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و امکان دارد در ۵ درصد مواقع، به میزان 50% کاهش یابد.
  • ترافیک باقیمانده سرویس ها (بجز سرویس های Startup) قابل‌انتقال به دوره بعدی نمی باشد
  • مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود.
  • منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
  • جزئیات پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات فن آوا، مطابق با ضوابط مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات میباشد.
ویژگی خدمات سرویس های برنزی
SLA 98%

بسته های حجمی (کد تایید طرح: 517821)

ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان) خرید - تمدید
2 گیگابایت 1 گیگابایت 2.000 خرید - تمدید
10 گیگابایت 5 گیگابایت 9.500 خرید - تمدید
40 گیگابایت 20 گیگابایت 36.000 خرید - تمدید
100 گیگابایت 50 گیگابایت 80.000 خرید - تمدید
200 گیگابایت 100 گیگابایت 130.000 خرید - تمدید
500 گیگابایت 250 گیگابایت 287.500 خرید - تمدید
2000 گیگابایت 1000 گیگابایت 600.000 خرید - تمدید

آی پی های استاتیک

آی پی (internet Protocol) عددی چند رقمی است که هر دستگاه متصل به شبکه اینترنت با آن شناخته می شود، معمولا  IP هر کاربر در هر بار اتصال به اینترنت تغییر می کند که این مسئله برای کابران عادی مشکلی در سرعت و کیفیت اتصال ایجاد نمی کند ولی کاربرانی نیز هستند که احتیاج دارند همیشه با یک IP واحد به شبکه اینترنت وصل شوند و اصطلاحا به آی پی ثابت یا آی پی استاتیک نیاز دارند.

IP(عادی) تعداد قیمت(تومان)
آی پی استاتیک عادی 1 عدد 5.000
آی پی استاتیک عادی 4 عدد 20.000
آی پی استاتیک عادی 8 عدد 40.000

سرویس هندونِت

سرویس هندونِت (همراه با ترافیک شبانه رایگان - 2 تا 8 صبح) حجم داخلی قيمت (تومان) تمدید
سرویس هندونِت، 16 مگ 3 ماهه 750گیگ 750 گیگ 259.000 تمدید
سرویس هندونِت ، 16 مگ 6 ماهه 1500گیگ 1500 گیگ 499.000 تمدید
سرویس هندونِت ، 12 مگ 3 ماهه 600گیگ 600 گیگ 210.000 تمدید
سرویس هندونِت ، 12 مگ 6 ماهه 1000گیگ 1000 گیگ 399.000 تمدید
ویکند بسته مخصوص پنج شنبه ها و جمعه ها (کد تایید طرح: ۵۱۷۹۰۴)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
یک روزه 120 گیگابایت 60 گیگابایت 23.900
یک روزه 50 گیگابایت 25 گیگابایت 12.100
یک روزه 30 گیگابایت 15 گیگابایت 8.100
یک روزه 10 گیگابایت 5 گیگابایت 2.900
بسته های شبانه (2 تا 7 صبح) (کد تایید طرح: 517863)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
سی روزه 200 گیگابایت 100 گیگابایت 14.900
هفت روزه 100 گیگابایت 50 گیگابایت 7.900
یک روزه 20 گیگابایت 10 گیگابایت 2.900
بسته های مهتاب ( ساعات استفاده 17 تا 21 ) (کد تایید طرح: ۵۱۷۸۶۷)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
سی روزه 92 گیگابایت 46 گیگابایت 85.500
هفت روزه 46 گیگابایت 23 گیگابایت 19.550
یک روزه 6 گیگابایت 3 گیگابایت 2.400
بسته های آفتاب (6 تا 10 صبح) (کد تایید طرح: 517815)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
سی روزه 190 گیگابایت 95 گیگابایت 76.000
هفت روزه 46 گیگابایت 23 گیگابایت 17.250
یک روزه 6 گیگابایت 3 گیگابایت 1.800
بسته های مخصوص اینستاگرام (کد تایید طرح: ۵۱۷۸۷۲)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
هفت روزه 80 گیگابایت 40 گیگابایت 35.000
هفت روزه 20 گیگابایت 10 گیگابایت 12.000
in-box (کد تایید طرح: ۵۱۷۸۷۱)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
هفت روزه 20 گیگابایت 10 گیگابایت 9.000
یک روزه 10 گیگابایت 5 گیگابایت 2.500
جهت مشاهده قرارداد مشتری اینترنت پرسرعت اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده قرارداد مشتریان تلفن ثابت اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت مشاوره ، خرید و یا تمدید می توانید با شماره 1538 داخلی 2 تماس بگیرید.